درمورد ما بیشتر بدانید

تیم بیترونت را بهتر بشناسید

علاقه ما به کار

به یقین مهمترین عامل جمع شدن تیم در کنار هم علاقه ما به کار و برنامه نویسی سیستم می باشد که باعث شده بیش از 20 سال در کنار یکدیگر کار کنیم

پروسه کاری ما

زمانی که سازمان یا شخصی به ما مراجعه می کند هدف ما کمک به حل مشکل با استفاده از تجربیات مان است .این کمک میتواند منتهی به طراحی یا برنامه نویسی یک سیستم شود یا اینکه راه حل سیستمی مناسب آن نباشد

گروه بیترونت

ارتباط اعضای تیم

ما مدیر عامل یا رئیس نداریم

در هر پروژه ای بسته به تخصص ممکن است یکی از اعضای تیم مدیر و هماهنگ کننده  با سایر اعضای تیم باشد.که در نهایت هدف همه ما انجام درست کار و رضایت از پروژه توسط کارفرما و تیم می باشد.

در بحث طراحی و برنامه نویسی سیستم های بخش های مختلفی وجود دارد بکند ، فرانت اند ، دیزاین ، شبکه ، سرورها ، ارتباطات شعب و خیلی از مسائلی که تخصصی می باشند

بجز اعضای اصلی تیم که در بیترونت گرد هم آمده اند ما همکاران بسیار خوب خارج از مجموعه ای نیز داریم که در بعضی موارد تخصصی از آنها نیز بهره می بریم

توسعه و طراحی توسط تیم متخصص بیترونت

کمی درمورد خود ما

تیم بیترونت

با اعضای اصلی بیترونت آشنا شوید

جواد محمدزاده

جواد محمدزاده

کارشناس ارشد نرم افزار

Delphi/SQL Server/Mikrotik

حمید سیامکی

حمید سیامکی

کارشناس ارشد نرم افزار

Back-End RestAPI/ASP.Net/Delphi/SQL 

سید محمد رضوی عمرانی

کارشناس ارشد سخت افزار

Arduino/Network

مصطفی مرادزاده

دکتری حسابداری
پخش ویدیو

...

...

پخش ویدیو

...

...