نرم افزار ارسال الکترونیک صورتحساب به سامانه مالیات(بیتکس)

کمک به سیستم حسابداری جهت ارسال خودکار صورتحساب ها

باتوجه به الزام سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیک به سامانه مودیان،نرم افزار ما جهت سهولت ارسال صورتحساب ها به سامانه طراحی شده و قابل استفاده می باشد،نرم افزار پرتابل(بدون نصب) بوده و سه روش ایمپورت اکسل ،ثبت صورتحساب ها در داخل خود نرم افزار و امکان اتصال به نرم افزارهای حسابداری مطبوع شما می باشد.

نسخه دمو این نرم افزار را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.(رمز عبور پیش فرض 123456)

کاتالوگ نرم افزار بیتکس را از اینجا دریافت نمایید.

قسمتی از فیلم آموزشی نرم افزار را هم میتوانید در ذیل مشاهده بفرمایید

مشتریاننوع کسب و کار
بیش از 500 کسب مختلفدر انواع حوزه کاری

Related projects