تشخیص تعداد تولید تزریق پلاستیک با میکروکنترلر آردوینو

برنامه نویسی آردوینو و وب سرویس برای تشخیص و ذخیره سازی تولید دستگاه تزریق پلاستیک

این سامانه در سه قسمت مختلف طراحی شده:

1-برنامه نویسی میکروکنترلر آردوینو برای دریافت اطلاعات سنسور و پردازش آن و ارسال از از طریق وب سرویس

2-برنامه نویسی وب سرویس با استفاده از NetCore. برای دریافت اطلاعات کنترلر و ذخیره سازی آن در پایگاه داده SQLServer

3-طراحی نرم افزار تحت ویندوز برای استخراج و دریافت گزارش های مدیریتی تولید در بازه های مختلف تاریخی

میکروکنترلر آردوینو را میتوان برای سایر موارد اتوماسیون و اینترنت اشیاء برنامه ریزی و مورد استفاده قرارداد ،این سامانه به عنوان یکی از موارد کاربردی این میکروکنترلر توسط تیم بیترونت طراحی و پیاده سازی شده است.
تشخیص تعداد تولید دستگاه تزریق پلاستیک آردوینو