نرم افزار ثبت سفارش

کمک به فروش کسب و کار

خیلی مواقع اختصاصی کردن نرم افزار حسابداری متبوع شما برای کارکنان،افزودن امکاناتی برای فروش ،جلوگیری از دسترسی به امکاناتی که در فروش نیازی به آن نیست گرفتن گزارشات مورد نیاز مدیریتی به صورت آنلاین و بدون داشتن دانش حسابداری برای مدیریت و خیلی از مواردی که در سیستم های حسابداری استاندارد مهیا نیست را برای شما فراهم می کنم.
مشتریان نوع کسب و کار
لومینه پخش پارس تولید و پخش ظروف شیشه
حامد تجارت شعاع نور تولید و پخش لوازم الکتریکی
دوریکا تولید پلاستیک لوازم خانگی و بهداشتی ساختمان

Related projects